Xe tải Camc 4 chân máy hino

Xe tải Camc 4 chân máy Hino 17t9